Veebilehtede tõlge

Veebileht on ettevõtte visiitkaart ja ettevõte maine sõltub veebilehe tõlke täpsusest. Tõlkebüroo POLYGLOT aitab muuta teie ettevõte populaarseks ja austusväärseks paljudes riikides, töötades välja ja lokaliseerides teie veebilehe paljudesse keeltesse. On ütlematagi selge, et hästi reklaamitud veebileht suurendab oluliselt teie ettevõtte müüki välismaal, avades uusi turge teie toodete ja teenuste jaotamiseks ning meelitades ligi uusi kliente ja partnereid.
 

Mitmekeelne veebileht annab teile järgmised eelised:

  • Parima ja odavaima vahendi oma ettevõtte ja teenuste reklaamimiseks 365 päeval aastas.
  • Võimaluse reklaamida oma tooteid ja teenuseid uutel turgudel.
  • Võimaluse pakkuda oma välispartneritele parimaid teenuseid.


Teie välispartnerid ja kliendid saavad alati uusimat infot teie ettevõtte, toodete, teenuste, uute projektide ja arengusuundade kohta. Kodulehelt on neil võimalus vaadata kõige uuemat hinnakirja, uusi tooteid, teenuseid ja palju muud oma emakeeles.


Kui soovite välisturgudel edukas olla, on teie ettevõtte professionaale esitlemine võõrkeeles äärmiselt tähtis. On oluline, et teie tooted, teenused ja tegevused oleksid kirjeldatud selgelt, korrektselt ja efektiivselt. Mitmed internetikasutajate käitumist käsitlevad uuringud näitavad selgelt, et inimesed veedavad veebilehel palju rohkem aega siis, kui leht on nende emakeeles.


Veebilehe tõlke iseärasused
Mis vahe on veebilehtede lokaliseerimisel, globaliseerimisel ja tõlkimisel?


Veebilehtede lokaliseerimine on toodet või teenust reklaamiva veebilehe tõlge võõrkeelde.

Näiteks:

tuntud Saksa kodumasinate tootja veebilehe tõlge läti keelde;

Läti veebipoe tõlge inglise keelde.


Veebilehtede globaliseerimine — see on keerukam protsess, mis hõlmab mitmekeelseid tõlkeid. Reeglina on suurtel ettevõtetel 20–30 kohalikku versiooni oma veebilehest. Kui seda protsessi viiakse läbi tsentraliseeritult (ühe või mitme alltöövõtja abil), on tegemist globaliseerimisega. Mõnedel juhtudel on terminid "lokaliseerimine" ja "globaliseerimine" sünonüümid. Näiteks kui ettevõte tõlgib veebilehe 30 keelde (st globaliseerib selle), kaasates tõlkimiseks 10 erinevat ettevõtet, millest igaüks lokaliseerib veebilehe vastavasse kohalikku keelde.


Näiteks:

Läti mööblitootja kodulehe tõlkimine saksa, inglise, hispaania, itaalia, hiina ja jaapani keelde;

Hiina mänguasjatootja veebilehe tõlge peamistesse Euroopa keeltesse.


Tagame, et teie veebilehe sisu on arusaadav, põnev ja atraktiivne mistahes riigi sihtgrupile. Meie spetsiaistide professionaalsus tagab, et teie äripartnerid tajuvad teie kodulehte nii, nagu oleks see nende emakeeles kirjutatud.