Turundustekstide tõlked

Turundusettevõtte tõhusus sõltub suuresti selle komponentide edukast kombinatsioonist. Kuid tekst on see, mis siinjuures olulist rolli mängib. Tänu tekstile saab peamine turundusidee oma tegeliku kehastuse ehk teisisõnu — hakkab mõjuma.
 

Läti turul tegutseb praegu mitmeid rahvusvahelisi ettevõtteid ja kõik nad tegelevad teatud tüüpi reklaamtegevustega. Paljud neist näevad vaeva oma turundusmaterjalide tõlkimise ja kohandamisega. Tõlgitud turundusteksti adekvaatsus ei peitu ainult tõlke täpsuses, objektide ja nähtuste kirjeldamises, vaid suures osas ka täpse emotsionaalse sisu edasiandmises.
 

Kui tõlkija töötab turundusmaterjalidega, on tema põhiülesanne luua tekst, millel on sama mõju sihtgrupile kui originaalil.

 

Seetõttu peab verbaalse vormi muutudes tekst oma originaaltähenduse säilitama.
 

Turundustekstidega töötades peab tõlkija täpselt teadma kõnealust toodet, jälgima teksti eesmärki, sihtmärgiks oleva tarbija iseloomu ning mõistma, milliseid emotsioone autor soovib edastada. Ta peab mõistma originaalteksti iseloomu ja teostama tõlke sellele kõige sarnasemal viisil. Kui tõlkija tõlgib reklaammaterjale ilma nende teguritega arvestamata, ei saavuta tekst oma eesmärki — tõsta tarbijate teadlikkust ja seeläbi müüki.
 

Turundustekstid hõlmavad reklaamlauseid, videoklippe, esitlusi, flaiereid, brošüüre ja muid turundusmaterjale.

Kui ettevõte püüab ise leida tõlkijat, kellel on vastavad oskused, ei ole see mitte ainult ajakulukas, vaid on ka riskantne, kuna tõlkija professionaalsus ei ole teada.  Tõlge kohandatakse nii, et tarbija asukohariigi iseärasusi võetakse arvesse. Tõlkija peab arvestama riiklikke ja sotsiaalseid faktoreid ning sihtrühma käitumismustreid. Kui sihtgrupp, kellele tekst on suunatud, on väga mitmekülgne, peaks tõlkija kasutama üldkeelt, mida laialt igapäevaelus kasutatakse. Kui sihtgrupp on ühetaoline, peaks tõlkija sõnu hoolega valima, et tagada teksti stilistiline vastavus teemale, tootele ja sihtgrupile. Kui reklaamikampaania keskendub kitsale ja ühetaolisele sihtgrupile, kellel on oma sotsiaalne ja professionaalne žargoon, on slängi ja professionaalsete väljendite kasutamine soovituslik. Teine viis reklaamteksti kvaliteedi parandamiseks on see, kui teksti vaatab üle turundusspetsialist, kes aitab teksti muuta väljendusrikkamaks ja emotsionaalsemaks, nii et tekst jätab sihtgrupile tugevama mulje.