Tehnilised tõlked

Koostöö kodu- ja välismaiste ettevõtete vahel areneb tänapäeval väga kiiresti. See suurendab vahetatava info hulka. Seetõttu muutuvad tehnilised tõlked turul järjest populaarsetemaks.
 

Tehnilisel tõlkel on oma konkreetne iseloom, mille peamisteks märksõnadeks on tehnoloogiliste protsesside täpne kirjeldus, spetsiifiliste terminite pädev tõlge ja sobiva esitlusstiili järgimine. Tehniliste dokumentide, sh riist- ja tarkvara kasutusjuhendite tõlge, nõuab lingivistilist ja professionaalset pädevust. Tõlkebüroo POLYGLOT tõlkijad omavad kõiki neid oskusi. Meie tõlkijate tõlkepädevus koos väga hea keeleoskusega võimaldab meil pakkuda tehnilise tõlke teenuseid professionaalsel viisil.
 

Lisaks tehniliste tekstide tõlkimise põhinõuetele on vaja pädevust ja asjatundlikkust ka tõlgitavas valdkonnas. Me teeme koostööd tõlkijatega, kes on tehnikatõlgete teostamiseks spetsialiseerunud — nad on oma valdkonna kogenud professionaalid. Paljud meie tõlkijatest ja toimetajatest on erinevate tootmisalade eksperdid, nii et meie ettevõtte poolt pakutud tehnikatõlge on teostatud spetsialisti poolt, kes tunneb antud valdkonda läbi ja lõhki — mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas. Selleks, et tõlked vastaksid konkreetsele terminoloogiale, kasutame me vastava valdkonna eksperte, alustades nendest, kes on valdkonnale spetsialiseerunud, ja lõpetades teaduskraadiga professionaalidega.
 

Tehnilises kirjanduses ja dokumentides ei ole olulisemat ega vähemolulisemat teavet ning seetõttu on tehnikatõlkes standarditest kõrvalekaldumine lubamatu.
 

Peamised tehnikatõlke liigid:

  • Tehniliste dokumentide tõlge, mis sisaldavad teavet erinevate spetsiifiliste valdkondade kohta. Seda tüüpi tõlke puhul on oluline, et ei tõlgitaks vaid üksikuid sõnu, fraase või lauseid. Tõlkija peab meeles pidama konkreetse tõlke spetsiifilisi teemasid, kuna see määrab tehnilise tõlkija kvalifikatsiooni antud valdkonnas.
  • Seadmepasside tõlge. Kuna seadme dokumentides sisaldub väga spetsiifiline teave, on nende tõlkimine äärmiselt keerukas ja seda saab teostada vaid tõlkija, kes valdab vabalt tehnilisi termineid, ja kes saab toodud info panna keelde, mida kasutavad vastava ala professionaalid. Seda tüüpi tõlge peab ka vastama kõigile vastava tööstusharu regulatsioonidele ja standarditele.
  • Teadus- ja tehnikaalase kirjanduse tõlge – selliste tekstide tõlkimine nõuab palju teadmisi ja kogemusi, kuna tõlkija ei pea mitte ainult andma edasi teksti mõtet, vaid peegeldama ka autorite individuaalset stiili.
  • Tehnikatekstide tõlge nõuab täpset terminikasutust, ilma et üldine mõte kaotsi läheks. Siia alla kuuluvad autotööstuse, ehituse ja muude väga tehniliste valdkondadega seotud tõlked. Seda tüüpi tõlgetel on üks väga oluline tunnus — tõlkija peab tõlgitavat valdkonda väga hästi tundma, kuna teinekord ei ole tehnilistel terminitel sihtkeeles konkreetset vastet.
  • Tarkvara lokaliseerimine ja liideste tõlge sisaldab mitmeid eri teenuseid, et kohandada sihtkeelde nii liidese elemendid kui ka lisafailid ja -dokumendid. Seda teostavad spetsialistid, kellel on väga head kogemused teaduse ja tehnika vallas.
  • Kasutusjuhiste tõlge erinevatele seadmetele, kasutusjuhendite, paigaldusjuhiste ja remondijuhiste tõlge nõuab väga head keeleoskust, et anda edasi keerukaid mõtteid lihtsas keeles.
  • Seadmekataloogide tõlge toimub tavaliselt tihedas koostöös kliendiga, kuna enamikel juhtudel peab tõlkija kliendi poolt välja töötatud dokumente tõlkides rangelt järgima etteantud termineid ja standardeid.


Oleme valmis tõlkima mahukaid tehnikatekste kiiresti, et teie töö ei jääks sihtkeeles olevate tehniliste kasutusjuhendite ja dokumentide puudumise tõttu seisma.