Teadus - ja tehnikatõlked

Teadus- ja tehnikatekstide tõlgete keerukus peitub tekstides leiduvates äärmiselt spetsiifilistes terminites. Lisaks terminoloogia mõistmisele peab tõlkija mõistma konteksti, kus vastavat terminit kasutatakse, sest teinekord on just kontekst see, millest termini kasutamine sõltub.
 

Lisaks teadus- ja tehnikatekstides leiduvate terminite tõlkimisele on nendes tekstides äärmiselt oluline ka väljakujunenud väljendusviisi kasutamine. See on oluline selleks, et valdkonna professionaalid vajalikke üksikasju kohe märkaksid. Kõiki kõrvalekalded spetsialistide poolt kasutatavast keelest märgatakse kohe, mistõttu võib tõlge tunduda ebaprofessionaalne. "Väljakujunenud dokumendikeel" viitab sellele, et ei kasutata mitte ainult erialast terminoloogiat, vaid kindlakskujunenud sõnu ja väljendeid, nn poolprofessionaalset erikeelt, ka üldtehnilises valdkonnas ja igapäevakeeles. Selles valdkonnas ei ole väljendite asendamine sünonüümidega aktsepteeritav.
 

Lisaks on teadustekstide tõlkimisel ka veel see oht, et tõlkija poolt valesti tõlgendatud tekst ja/või ebaõige terminikasutus võivad viia tõlgitud materjali mõtte täieliku moonutamiseni. Nii võib juhtuda, kui tõlkija pole teksti täielikult mõistnud või pole ta kursis tekstis kasutatavate terminitega.

Tõlkebüroos POLYGLOT tõlgivad teadustekste professionaalid, kellel on kogemusi teaduspublikatsioonide kirjutamisega ning kes on tuttavad ka teadustekstide iseärasuste ja ülesehitusega. Seetõttu saame klientidele garanteerida kõrgekvaliteetse tõlke, mida on lugejal lihtne mõista, kuid milles on säilinud originaalteksti täpne mõte ja stiil.
 

POLYGLOT pakub iga raskusastmega tekstide tõlget, muuhulgas järgnevate tekstide tõlkeid:

  • teadusartiklid, arvustused;
  • teadustööd: doktori- ja magistritööd, kvalifikatsioonidokumendid, aruanded;
  • teadusliku uurimistöö tulemused, uurimused;
  • teadustööde arvustused ja viited, kokkuvõtted.


Teadus- ja ajakirjandustekstide raames pakub tõlkebüroo POLYGLOT ka mitte-ilukirjanduslike tekstide tõlget:

  • ajalehtede-ajakirjade tõlge ja artiklite tõlge;
  • sotsiaalpoliitiliste tekstide tõlge.


Sellised tõlked on tegelikult üpriski suuri väljakutseid pakkuvad ja ei nõua mitte ainult sihtkeele head tundmist, vaid ka laialdasi teadmisi antud teemadest. Ilmselgelt ei saa sihtkeelt hästi oskav inimene, kes lähtetesti täielikult ei mõista, anda edasi selles peituvat mõtet.


Tõlkebürool POLYGLOT'il on:

  • vajalikud oskused ja teadmised teadus- ja tehnikatõlgete sooritamiseks;
  • suur hulk tõlkijaid, kes spetsialiseeruvad teaduse ja tehnika erinevatele valdkondadele;
  • laialdased kogemused teadus- ja tehnikakirjanduse tõlkes;
  • kvaliteedikontrollisüsteem, mis võimaldab teostada kõik tööd õigel ajal ja kõrge kvaliteediga.


Kui esitate tellimuse väga spetsiifilise teksti tõlkeks, arvestage palun, et tõlke valmimise tähtaeg võib olla tavapärasest pikem.

Seda seetõttu, et spetsiifilise terminoloogia ja stiiliga teksti suudavad tõlkida vaid vähesed tõlkijad.