Taastuvenergiaga seotud tõlked

Taastuvenergia on 21. sajandil väga kiirelt arenev valdkond. Sellega seonduvad uurimis- ja arendustegevus on väga aktiivsed, et leida lahendused tarbitava energia vähendamiseks, selle taaskasutamiseks ja ringlusesse võtmiseks. Keskendutakse eriti tuule-, geotermaal- ja päikeseenergiale. Riigid üle kogu maailma võistlevad sellise energia tootmises ja tootmisrajatiste käivitamises. Energiatootmise edukaks käivitamiseks on vaja suhelda inimestega nende emakeeles.
 

Tõlkebüroo POLYGLOT pakub tõlketeenuseid ka rohelise energia valdkonnas (nt bioenergia, päikese- ja tuuleenergia), võimaldades teil tunda enda olulise kaasarääkijana nendel olulistel turgudel. Alternatiivsete energiaallikatega seonduva info saab meie tõlketeenuste abil teha teatavaks kogu maailmale.
 

Meie spetsialistid on pädevad järgmistes valdkondades:

  • bioenergia
  • geotermaalenergia
  • päikeseenergia
  • hüdroenergia
  • tuuleenergia