Meditsiinitekstide tõlge

Meditsiinitekstide tõlge on üpriski keeruline ja tõlkijale vastutusrikas ülesanne. Meditsiiniteksti tõlkes ei tohi esineda ligikaudseid definitsioone ega ebatäpseid termineid. Nii tõlkijad kui ka toimetajad, kes meditsiinitekstidega töötavad, valitakse vastavalt tellimuse konkreetsele iseloomule. Selleks, et meditsiinitekste tõlkida, peab tõlkija oleme läbinud vastava meditsiinikoolituse ja olema meditsiinitekstide vallas kogenud.
 

Hoolimata oma iseloomust (farmatseutilised, biomeedilised, biokeemilised või tehnilised tekstid) teostatakse meditsiinitekstide tõlked meie personali poolt ülima hoolikusega.
 

Tõlkebüroo POLYGLOT pakub meditsiinitekstide tõlget kõigis peamistes meditsiinivaldkondades:

  • meditsiinidokumendid (teatmematerjalid, epikriisid, haiguslugude väljavõtted, kirurgiaaruanded, eksperthinnangud, analüüside tulemused),
  • ravimite kliiniliste katsetustega seotud dokumendid,
  • farmatseutilised dokumendid (ravimite sertifikaadid, teave arstidele ja patsientidele, farmatseutilised voldikud),
  • seadmete ja töövahendite dokumendid (kasutusjuhendid, kirjeldused, reklaammaterjalid, kataloogid, esitlused),
  • uurimustööd (konverentsimaterjalid, ülevaated, lõputööd, arstide ja meditsiinitudengite koolitusjuhendid),
  • kokkuvõtted ja esitlused,
  • meditsiiniteemaline teaduslik ja populaarteaduslik kirjandus,
  • meditsiini, farmakoloogia, kliiniliste katsete, meditsiiniseadmete ja -varustusega seotud veebilehed
  • kasutusjuhendid.


Kui tellite meie büroost meditsiiniteksti tõlke, pakume teile täielikku teenusepaketti, kuhu kuulub professionaalne meditsiinitõlge, toimetamine antud valdkonna spetsialisti poolt ja korrektuur. Tehnilisi meditsiinitõlkeid teostavad spetsialistid, kes on spetsialiseerunud meditsiiniseadmetele, ning tõlkeid kontrollivad meditsiinitekstide toimetaja ja korrektuuri tegija, kes antud valdkonnaga igapäevaselt tegelevad.
 

Meditsiinitekstide tõlge on keerukas seal kasutatava terminoloogia tõttu, mistõttu on see suhteliselt töömahukas ja vastutusrikas töö. Meditsiiniteksti tõlkimisel on oluline töötada etappide kaupa. Tõlkija loeb teksti hoolega läbi ja eraldab keerukad ja harva kasutatavad terminid. Järgmiseks sammuks on terminite ja teksti erinevate osade analüüs. Pärast seda on võimalik teksti tõlkima hakata, saavutades professionaalne tõlge. Teostame kõik meditsiinitekstide tõlked oskuslikult, olgu selleks ravimi kirjeldus või meditsiiniseadme kasutusjuhend. Tõlkeprotsessi käigus teostatakse tekstis kasutatud terminite detailne analüüs ja vajadusel konsulteerivad meie tõlkijad ka arstidega.
 

Tänapäeval saavad paljud patsiendid ravi ka välismaal. Seetõttu tuleb tõlkida väga erinevaid meditsiinidokumente. Näiteks tõlkida analüüside vastuseid. Tänu meditsiinitõlkele ei pea patsient samu protseduure korduvalt läbima. Lisaks võib arstil olla vaja tõlget, et see patsiendi haigusloole lisada. Ka siin on abi meditsiinitõlkest. Sellisel juhul sõltub arstile antava info korrektsus tõlke kvaliteedist. Termini ebatäpne tõlgendus võib tekitada mitmeid viivitusi või probleeme välismaal teostatavas ravis. Seetõttu sõltub ravi tulemus suuresti meditsiinidokumendi tõlke õigsusest. Võib juhtuda, et ebakorrektne meditsiinitõlge mõjutab arstipraksist negatiivselt.
 

Juhul kui vajate meditsiiniteksti tõlget selleks, et esitada dokumente välismaa kliinikusse, tuleme teile hea meelega parima lahenduse leidmiseks appi.