IT-tekstide tõlked

IT-tekstide tõlge on infotehnoloogia valdkonna materjalidega seotud tõlge. Praegusel ajal on infotehnoloogia saanud pea iga eluvaldkonna lahutamatuks osaks ja kõik moodsad seadmed, mõne harva erandiga, on kas varustatud arvutiga või on nende süsteeme võimalik arvutiga ühendada. IT-alased dokumendid sisaldavad tavaliselt spetsiifilist terminoloogiat, mida mõistavad vaid IT-asjatundjad ning mis on tehnilistele tõlkijatele suuri väljakutseid pakkuv.
 

Seetõttu moodustavad IT-alased tõlked kirjalikus tõlkes eraldi haru. Äärmiselt spetsiifilise oskussõnavara ja stilistiliste vahendite kasutamine on omane nii IT-tõlgetele kui ka tehnilistele tõlgetele, kuid sellest hoolimata on need kaks tõlketüüpi mitmes mõttes üksteisest erinevad.
 

Keerukate IT-tekstide ja muude tehniliste tekstide puhul on kõrgekvaliteetse tõlke saamisel probleemiks see, et professionaalsed lingvistid, kes on humanitaartaustaga, ei ole tavaliselt tehniliste tekstidega töötamisel väga tugevad. Lisaks on IT-valdkonna kiire arengu tõttu vaja antud valdkonnaga pidevalt kursis olla, et säilitada piisav asjatundlikkus. Tõlgitavate tekstides suur valik muudab tõlkijate töö keeruliseks. IT-tekstid hõlmavad riist- ja tarkvara kasutusjuhendeid, tehnilisi kirjeldusi, artikleid, pressiteateid, võrdlusülevaateid jne. IT-tekstide tõlkija ülesandeks on ka tarkvara lokaliseerimine, eriti arvutimängude tõlkimine.

 

Kõige levinumad IT-tekstide tõlked:

 • Kasutusjuhendite tõlge
  Suur osa IT-tekstide tõlkija tööst koosneb riist- ja tarkvaraga seonduvate kasutusjuhendite tõlkimisest. Kasutusjuhendite puhul on keeruline see, et need mitte ainult ei sisalda IT-alast terminoloogiat, vaid ka spetsiifilisi kontseptsioone, mis vastava seadmega seonduvad.
 • Infotehnoloogiliste artiklite tõlge
  IT-spetsialistidele mõeldud artiklid sisaldavad tihti näiteid koodimisest või skriptikäskudest ja selleks, et neid artikleid adekvaatselt mõista ja tõlkida peab tõlkijal teinekord olema vähemalt baasteadmised programmeerimiskeeltest või kirjeldatava käsu süntaksist.
 • Võrdlusülevaadete tõlge
  IT-tekstide tõlkijad peavad tihti tõlkima ka IT-ajakirjades ja veebilehtedel leiduvaid riist- ja tarkvara võrdlusülevaateid. Võrdlusülevaated on tavaliselt IT-valdkonna uusimate edasiarenduste kohta. Ülevaadetes leiduvad suured kokkuvõtlikud tabelid ja graafikud nõuavad tavaliselt suurt keskendumist numbritele ja oskust töötada graafikaga.
 • Pressiteadete tõlge
  Pressiteadet keskenduvad tavaliselt IT-valdkonna uusimatele saavutustele, mistõttu peab tõlk olema kursis IT-turu arenguga, teadma konkreetse tootja poolt arendatud riist- ja tarkvara ajalugu, olema tähelepanelik üksikasjade osas ja omama suurepärast keeleoskust, et tõlkida täpselt sellise toote sõnum, mis ei ole veel sihtturul välja antud.
 • Tarkvara lokaliseerimine
  Tarkvara lokaliseerimiseks (arvutiprogrammide tõlge) nimetatakse tarkvara kohandamist nii, et see vastaks riiklikele nõuetele, sealhulgas regionaalsete andmete ja printimisformaatide lisamist programmidele, kasutatud tähemärkide, jooniste, värvikombinatsioonide, muusikafragmentide jms muutmist vastavalt sihtturu kasutajate kultuurile ja muudele teguritele. Lokaliseerimist tajutakse tihti kui ainult liidese tõlkimist sihtkeelde.
 • Arvutimängude tõlge
  Mängude tõlge koosneb nii liideseelementide kui ka mängu menüüde tõlget. Kõigepealt tähendab see mängu tegelaste vaheliste dialoogide tõlget, mis nõuab suurt varasemat kogemust sarnast tüüpi mängude tõlkimisel, üksikasjalikku ülevaadet tõlgitavast sisust ja tegelaste rollidest. Samad nõudmised kehtivad kahele valdkonnale: arvutimängudele ja ilukirjandusele. Tõlge tuleks kohandada publikuga, võttes arvesse sihtkeele iseärasusi, ja tegelased peaksid olema värvikad ja meeldejäävad.


Eespool nimetatu tõttu kehtivad rangemad nõudmised IT-tekstide tõlgetele. Lisaks professionaalsusele tõlkimises ja  ühe või teise IT-valdkonna tundmisele, peab tõlkija olema entusiastlik, tundma uuenduste vastu siirast huvi ja tahtma pidevalt oma oskusi parandada ja oma kogemusi ka kolleegidega jagada — esmaklassilise kvaliteediga tõlge saab valmida vaid siis, kui need tingimused on täidetud.