Ilukirjandustõlge

Ilukirjandustõlge on tõlke tüüp, kus lähtedokumentiks on ilukirjanduslik tekst. Tõlkebüroos POLYGLOT töötavad ilukirjandustõlke spetsialistid teostavad kõiki tõlkeid kõrgtasemel.
 

Ilukirjandustõlge hõlmab järgmisi tekste:

  • raamatud, artiklid, jutud ja muud tüüpi proosa,
  • luuletused,
  • reklaammaterjalid,
  • muud tekstid, mis vajavad loomingulist ja paindlikku lähenemist.


Ilukirjanduse tõlge erineb kardinaalselt kõigist teistest tõlkeliikidest. Seda seetõttu, et ilukirjandustõlkes on kõige olulisemal kohal poeetiline kommunikatiivne funktsioon. See tähendab, et lisaks info edastamisel lugejale on tõlkel ka esteetiline funktsioon. Kirjandusteoses loodud kunstiline pilt (kas tegelane või loodus) mõjutab kindlasti teksti lugejat. Seetõttu peaks ilukirjanduse tõlkija arvestama teksti spetsiifilisi omadusi. See on teksti poeetiline suunitlus, mis eristab ilukirjandustekste näiteks informatiivset tüüpi tekstidest. Juttu, luuletust või muud võõrkeelest tõlgitud kirjandusteost lugedes tajume teksti koos selle tähenduse, emotsioonide ja tegelastega. Tõlke peaeesmärgi — teatud kujundi loomine lugejale — saavutamine on üpriski suuri väljakutseid pakkuv. Seetõttu võib ilukirjanduse tõlkimisel esineda kõrvalekaldumist tõlkimise standardreeglitest. Sõnasõnaline tõlge ei saa edasi anda teose sügavust ja tähendust. Nii tõlkides saavutatakse vaid originaalteksti mittekirjanduslik tõlge. Kõige olulisem on see, kuidas tõlkija teksti tajub. Tõlkija kirjutab teksti algusest lõpuni ümber. See kehtib ka näiteks siis, kui konkreetne väljend asendatakse sünonüümiga või kui lause struktuuri muudetakse.
 

Kunstilise iseloomuga tõlked mängivad meie tõlkebüroos olulist rolli, kuna meie lähenemine lähteinfole võimaldab saavutada poeetilisele tekstile parima kvaliteediga tõlke. Töö teeb ära konkreetne algoritm. Tõlkija loeb teksti läbi, eraldab individuaalsed terminid, jagab teksti loogilisteks osadeks ja tõlgib need osad. Lisaks pöörame suurt tähelepanu stilistilisele tõlkele. Tõlgitud teksti töödeldakse mitmes etapis.
 

Ilukirjandustekstide tõlked nõuavad suuri oskusi. Me ei tohiks unustada, et raamatu või luuletuse tõlget võivad lugeda tuhanded lugejad. See tähendab, et tekst peab olema adekvaatne. Lisaks peame keskenduma tõsiasjale, et tõlgitud dokument peaks looma sama kujutluspildi kui originaal. Hästi tõlgitud teos teeb tihti ka tõlkija kuulsaks. Ilukirjanduse tõlkijate gild valib ka aasta tõlkijat.
 

Tõlkebüroo POLYGLOT võtab hea meelega tõlkimiseks vastu igat tüüpi ilukirjandustekste, olgu nendeks laulud, luuletused või proosa. Me ei paku mitte ainult toodud materjalide head tõlget, vaid stiliseerime tõlke ka vastavalt sihtriigi turu nõudmistele. See on võimalik, kuna me töötame koos paljude lingvistidega üle kogu maailma, kes räägivad erinevaid keeli oma emakeelena.