Finantsdokumentide tõlge

Finantsdokumentide tõlked on iga rahvusvahelise äriprotsessi lahutamatuks osaks. Ilma finantssuheteta on ettevõtte eksistents ja areng võimatu. Praeguse globaliseerumise valguses on ettevõtetel pidevalt vaja teha koostööd rahvusvaheliste partneritega mitmetest eri riikidest. Koostöö rahvusvaheliste partneritega ja ka iga muud tüüpi koostöö on tihedalt seotud finantsdokumentide loomisega. Finantstekstide kõrgekvaliteetne tõlge on äärmiselt oluline. See võimaldab välismaistel ettevõtetel anda hinnang selle kohta, kui professionaalselt juhitakse teie ettevõtet ja sellest tulenevalt ka teie koostöö usaldusväärsusele. Panga-, raamatupidamis- ja muudes finantsdokumentides leiduva teabe iseloom paneb tõlkijale täiendava vastutuse. Lisaks sellele, et finantstõlke teostamiseks on vaja teadmisi konkreetsest teemast, finantsterminoloogia ja konkreetse esitlusstiili valdamist, on vaja ka oskust dokumendi sisu täpselt edasi anda.
 

Lisaks finants- ja juhtimisteooria põhialustele nõuab kõrgekvaliteetne finantstõlge ka konkreetseid teadmisi erinevate riikide finantsaruannetest ja orienteerumist pidevalt uuenevates standardites ja õigusaktides. Seetõttu peab finantstekstide tõlkija teadma finantsdokumentide struktureerimispõhimõtteid nii riigis, kus dokument on koostatud, kui ka riigis, kus dokumendi tõlget kasutatakse. Tõlkija peab olema täpne ja pöörama tähelepanu ka kõige väiksematele detailidele, tal peab olema esmaklassiline keeleoskus ja ta peab vastavat terminoloogiat väga hästi valdama.
 

Seetõttu uurivad tõlkeid teostavad majandus- ja keeleteadlased järjekindlalt erialast terminoloogiat ja valdkonna standardeid, et oma pädevust veelgi tõsta. See aitab ka ühtlustada finantsdokumentide tõlkeid ja tagada tipptasemel kompetentsi.
 

Finantsdokumentide hulka kuuluvad näiteks erinevad lepingud ja kokkulepped, turu-uuringud ja esitlused, tasuvusanalüüsid ja äriplaanid, kindlustusdokumendid ja rahastamisprojektide kokkulepped, audiitori aruanded, finantsaruanded ja raamatupidamisdokumendid, kasumiaruanded ja muud rahvusvahelise finantstegevusega seotud dokumendid.
 

Selleks, et tagada finantstõlgete adekvaatsus ja täpsus, peavad tõlkijad pidevalt oma keeleoskust lihvima ning uurima finantsterminoloogiat ja -standardeid. Eelnevat silmas pidades on meil tõlkijatele erinõudmised: head teadmised majandusest, rahandusest, ärietiketist ja võime sobival viisil esindada ettevõtet juhtudel, kus on vaja tõlgi kohalolu (läbirääkimised, näitused, esitlused, konverentsid).
 

Selleks, et tagada tõlgitud dokumentide täpsus ja usaldusväärsus, teeme me koostööd sihtkeelt emakeelena rääkivate inimestega.