Farmatseutilised tõlked

Rahvusvahelisel turul tegutsedes peab farmaatsiatööstus tagama tõlgitud materjale erinevatele lingvistilistele turgudele. Ükskõik kas tegemist on regulatiivsete dokumentide, patsiendi infolehtede või pakendisiltidega — kui nendel olev teave ei ole tõlgitud ülima täpsusega, võivad sellel olla pöördumatud tagajärjed.
 

Ravimi turule toomisel on tõlget vaja selle protsessi mitmes erinevad etapis, sealhulgas kliinilises uurimuses, regulatiivsete dokumentide tõlget, tootmise, turunduse ja pakendamisega seotud tõlkeid. Kuigi tõlkimise otsene kulu on väga väike, on tõlkel üllatavalt suur mõju mitmele olulisele tegurile. Need tegurid hõlmavad katsetuste kogukulu, turustamiseks kuluvat aega, võimalikke kohtuasju või seadusandjate poolt tagasilükkamist ning turustatava toote ohutust ja tõhusust.
 

Näiteks lükkavad seadusandjad taotlused tihti tagasi või viivitavad heakskiiduga, kui olemasolev tõlge on ebaadekvaatne. Selle tulemusena tõusevad ravimiga seotud kulud drastiliselt ning ravimi turuletoomine võib kuid või isegi aastaid edasi lükkuda, tekitades konkurentsivõime langust.
 

Tüüpilised dokumendid, mida farmaatsiatööstuse valdkonnas tõlgime:

 

juhtumi aruande vormid (CRF)
kliinilised katsed
andmelehed
ravimi registreerimisdokumendid
kasutusjuhendid
pakendi infolehed ja tootesildid

patsientide küsitlused
tootesildid
teaduslikud uurimused
kliinilised protokollid
nõusolekuvormid
toimikud

pakendi infolehed
tootmisprotsessi kirjeldused
patsiendiinfo
farmakoloogilised uuringud
regulatiivsed dokumendid
toksikoloogiaaruanded