Dokumentide tõlked

Tõlkebüroo POLYGLOT pakub laia valikut dokumenditõlke teenuseid.  Tavaliselt hõlmab dokumentide tõlge notariaalset kinnitust. Meie büroost saate tellida notariaalse kinnitusega tõlkeid kui ka tõlgete kinnitust sertifitseeritud tõlkijalt.
 

Tõlkimist vajavad dokumendid võib tinglikult jagada järgmistesse gruppidesse:

  • isiklikud dokumendid (passid, tööhõive ajalugu, erinevat tüüpi tunnistused);
  • ettevõtete dokumendid (asutamisdokumendid, äri- ja registreerimisdokumendid), pakkumused ja avaldused;
  • sertifikaadid, katseprotokollid ja viitematerjalid;
  • finantsdokumendid (äriplaanid, raamatupidamisdokumendid ja -aruanded);
  • lepingutega seonduvad dokumendid (lepingud, kokkulepped, parandused ja lisad).


Oleme tõlkinud suurel hulgal spetsiifilisi ja üldist tüüpi dokumente. See võimaldab meil täita kõik dokumentide tõlgetega seotud tellimused selgelt, vigadeta ja korrektses vormis. 
 

Notariaalne kinnitus:

Tõlkija allkirja autentsus — kui notar ei valda keelt, millesse dokument tõlkida soovitakse, võib tõlke teostada professionaalne tõlkija, keda notar isiklikult tunneb. Sellisel juhul tõendab notar konkreetse dokumendi tõlkinud tõlkija allkirja autentsust. Notari kinnitus tõendab tõlkija ja dokumendi tõlkimiseks esitanud isiku isikusamasuse. Erinevalt laialt levinud arvamusele ei tõenda notar tõlke õigsust, kuna notar ei ole kohustatud valdama võõrkeeli. Allkirjade kinnitamine tähendab vaid seda, et notar paneb allkirja ja pitseri oma registrisse, kuhu on eelnevalt kantud ka tõlget teostava tõlkija nimi ja diplomi number.
 

Dokumentide ärakirjad — notar kinnitab juriidiliste isikute poolt välja antud dokumentide ärakirjade ja nende väljavõtete õigsust, tingimusel, et need dokumendid ei ole vastuolus Läti Vabariigi seadustega.
Notar kinnitab ärakirjade õigsust, kui ärakirja õigsus on notariaalselt kinnitatud või kui ärakiri on välja antud juriidilise isiku poolt, kes on väljastanud ka dokumendi originaali.
 

Tõlke ärakiri koos notari poolt kinnitatud tõlkija allkirjaga. Protseduur on järgmine: originaaldokument ja tõlge köidetakse kokku ja pitseeritakse notari poolt. Notar teeb koopiad kõikidest kokkuköidetud lehekülgedest (nii originaalist kui ka tõlkest) ja kinnitab need koopiad samal viisil nagu tavalised ärakirjad (nt abielutunnistused või tööhõiveajaloo).
 

Notariaalsete tõlgete tingimused: tähtaeg alates paarist tunnist (standarddokumentidele nagu passid, diplomid, sünnitunnistused jne).
 

Palun arvestada järgnevaga: Notariaalsed tõlkeid pakume vaid tööpäevadel vastavalt notari töögraafikuga.

Lisaks notari kinnitusele pakume ka dokumentide tõendamist tõlkija allkirja ja tõlkebüroo pitseriga.