PROFESSIONAALSED TÕLKETEENUSED

Kas soovite tõlkida oma kodulehe või brošüüri rohkem kui ühte keelde? Kas vajate kiiresti võõrkeelse dokumendi täpset tõlget? Professionaalse tõlkija poolt teostatud tõlge võimaldab teil efektiivselt ulatuda globaalsete klientideni ja organisatsioonideni.
 

Tekstide kirjalik tõlge mistahes formaadis, teemal ja mistahes keelest — see on see, mida meie teie heaks iga päev teeme.
 

Meie ettevõtte sertifitseeritud professionaalid tagavad kõrgekvaliteetsed tõlked tekstidele kõikvõimalikest valdkondadest: reklaammaterjalidest kuni kõige keerukamate insenerijoonisteni. Enamikul meie töötajatest on lisaks keeleharidusele ka tehniline haridus. Lisaks toimetavad meie tekste vastava valdkonna professionaalid.


ME PAKUME TÕLKEID JÄRGMISTES VALDKONDADES


Äritekstide tõlked

Dokumentide tõlked

Finantsdokumentide tõlge

IT-tekstide tõlked

Õigustõlge

Ilukirjandustõlge

Turundustekstide tõlked

Meditsiinitekstide tõlge

Farmatseutilised tõlked

Teadus- ja tehnikatõlked

Tehnilised tõlked

Ettevõtted on dokumentide tõlkimise usaldanud tõlkebüroole POLYGLOT just seetõttu, et soovivad esmaklassilist kvaliteeti ja kiiret teostust ning seda kõike hea hinnaga.

Tõlkebüroo POLYGLOT pakub laia valikut dokumenditõlke teenuseid. Tavaliselt hõlmab dokumentide tõlge notariaalset kinnitust. Meie büroost saate tellida notariaalse kinnitusega tõlkeid kui ka tõlgete kinnitust sertifitseeritud tõlkijalt.

Lisaks finants- ja juhtimisteooria põhialustele nõuab kõrgekvaliteetne finantstõlge ka konkreetseid teadmisi erinevate riikide finantsaruannetest ja orienteerumist pidevalt uuenevates standardites ja õigusaktides.

Keerukate IT-tekstide ja muude tehniliste tekstide puhul on kõrgekvaliteetse tõlke saamisel probleemiks see, et professionaalsed lingvistid, kes on humanitaartaustaga, ei ole tavaliselt tehniliste tekstidega töötamisel väga tugevad.

Õigustõlget peetakse üheks raskeimaks tõlkeliigiks, kuna see ei nõua tõlkijalt mitte ainult keeleoskust, vaid ka laialdasi teadmisi seadustest, erinevatest õigusaktidest ja rahvusvahelistest standarditest. Seetõttu on vajalik, et täpse ja professionaalse tulemuse saavutamiseks oleks tõlge juriidiliselt pädev.

Ilukirjanduse tõlge erineb kardinaalselt kõigist teistest tõlkeliikidest. Seda seetõttu, et ilukirjandustõlkes on kõige olulisemal kohal poeetiline kommunikatiivne funktsioon.

Eesti turul tegutseb praegu mitmeid rahvusvahelisi ettevõtteid ja kõik nad tegelevad teatud tüüpi reklaamtegevustega. Paljud neist näevad vaeva oma turundusmaterjalide tõlkimise ja kohandamisega.

Meditsiinitekstide tõlge on keerukas seal kasutatava terminoloogia tõttu, mistõttu on see suhteliselt töömahukas ja vastutusrikas töö. Meditsiiniteksti tõlkimisel on oluline töötada etappide kaupa. Tõlkija loeb teksti hoolega läbi ja eraldab keerukad ja harva kasutatavad terminid.

Ravimi turule toomisel on tõlget vaja selle protsessi mitmes erinevad etapis, sealhulgas kliinilises uurimuses, regulatiivsete dokumentide tõlget, tootmise, turunduse ja pakendamisega seotud tõlkeid. Kuigi tõlkimise otsene kulu on väga väike, on tõlkel üllatavalt suur mõju mitmele olulisele tegurile.

Tõlkebüroos POLYGLOT tõlgivad teadustekste professionaalid, kellel on kogemusi teaduspublikatsioonide kirjutamisega ning kes on tuttavad ka teadustekstide iseärasuste ja ülesehitusega.

Lisaks tehniliste tekstide tõlkimise põhinõuetele on vaja pädevust ja asjatundlikkust ka tõlgitavas valdkonnas. Me teeme koostööd tõlkijatega, kes on tehnikatõlgete teostamiseks spetsialiseerunud — nad on oma valdkonna kogenud professionaalid.