Suuline tõlge

Tänapäeva globaliseerunud maailmas on suulisest tõlkest saanud üks populaarsemaid, kuid samas ka üks kõige keerulisemaid lingvistilisi teenuseid. Tõlkimise ajal on tõlgi iseloom psühholoogilisel tasandil äärmiselt oluline, kuna teie välispartner tajub peamise infoallikana just tõlki, mitte niivõrd teid ennast.
 

Tõlgi valimisega valite oma ürituse keskse osalise.
 

Keelepädevus, esinduslik välimus, suurepärased suhtlemisoskused ja teadmised teie ettevõtte konkreetsetest aspektidest — see kuulub tõlgi nõutavate omaduste sekka. 21. sajandil ei ole keelteoskus enam midagi erilist, rahvusvaheline ärisuhtlus on saanud professionaalide alaks.Järeltõlge

Järeltõlke korral teeb kõneleja oma kõnesse pause, võimaldades tõlgil sel ajal edastada kuulajatele lähtekeeles öeldut. Tavaliselt kasutatakse järeltõlget väiksema publiku arvu korral — läbirääkimistel, esitlustel, briifingutel, pressikonverentsidel, seminaridel ja koolitustel, kus osalejate arv on väike.

Järeltõlget kasutatakse kõige enam järgmistes olukordades:

  • läbirääkimised;
  • seminarid, koosolekud ja muud ärikohtumised;
  • pressikonverentsid, esitlused, vastuvõtud ja pidustused;
  • kirjalike dokumentide operatiivse tõlkimise abistamiseks (dokumendid, mis ei vaja täistõlget, vaid mille puhul klient tahab teada kõige olulisemat);
  • seadmete paigaldamine ja üles seadmine, mis hõlmab võõrkeelt rääkiva spetsialisti kohalolekut;
  • tõlge näitusestendi juures;
  • tõlkimine kohtuistungitel, ülekuulamistel, notariaalselt tõendatud dokumentide allkirjastamisel ja ettelugemisel ning muudel asjakohastel protseduuridel.

Selleks, et järeltõlge oleks kõrgekvaliteetne, peab tõlk olema väga tähelepanelik inimeste suhtes, kelle juttu ta tõlgib. Järeltõlk peab olema kiire taibuga, et kiirelt reageerida kõneleja jutus esineda võivatele vigadele. Töö ajal üritab järeltõlk leida kõneleja tekstis loogilisi pause, et kõnelejat mitte katkestada, kuid püüdes samas tõlge võimalikult kiiresti kuulajateni edastada. Läbirääkimiste edukus võib suuresti oleneda järeltõlke kvaliteedist. Seetõttu teostavad meie tõlgid järeltõlget ülima hoolikusega, uurides pidevalt erinevate valdkondade kirjandust, millega neil tööalaselt kokku puutuda tuleb.

Anname endast alati parima, et leida tõlk võimalikult lühikese ajaga, kuid tuleks siiski meeles pidada, et tõlgi leidmise tähtaeg sõltub suuresti tõlke teemast, üritusest, selle kestusest ja toimumispaigast. Seetõttu palume, et

esitaksite järeltõlke tellimuse aegsasti enne ürituse toimumist. Mida varem on tellimus esitatud, seda rohkem aega ja võimalusi on meil leida teile sobivaim spetsialist.

Lisaks on hea, kui saate meile edastada ka ürituse tekstimaterjale, kuna see võimaldab tõlgil end paremini ette valmistada, teemasse paremini süveneda ja oma tööd professionaalselt teostada.

Järeltõlge saab olla kõrge kvaliteediga vaid siis, kui tõlk tunneb väga hästi ärietiketti. Võib tunduda, et see on väike asi, kuid kui tõlk ei tea konkreetse riigi ärietiketi reegleid, võib see viia suurte arusaamatusteni. Tihti esindab järeltõlk vaid ühte osapoolt ja seega tajutakse tõlgi eksimusi kui tema kliendi eksimusi ning see võib põhjustada ebasoodsat suhtumist neisse mõlemisse. Järeltõlgi peamine ülesanne on hoida oma klienti ohutus tsoonis, kui viimane on käitunud viisil, mis ületab tavalise ärietiketi normid, vabandades väliskülaliste ees ja proovides leevendada ebamugavaid olukordi.

Võimalik on tellida tõlketeenuseid ka konkreetseteks üritusteks ja pakume järeltõlketeenust ka telefoni teel. Sellisteks olukordadeks võib kasutada eriseadmeid või lihtsalt paralleelühendusega telefone. Järeltõlge telefoni teel on hea viis läbirääkimiste pidamiseks välismaiste äripartneritega.


Telefonitõlge

Tõlkebüroo POLYGLOT telefonitõlketeenus on mugav toode, kuna teenuse osutamine on võimalik igal ajal ja igal pool, täpselt vastavalt teie ettevõtte vajadusele — nii saate oma kulud minimaalsena hoida.

Meie telefonitõlkide oskus olla peenetundeline paljude erinevate kultuuriliste taustade ja dialektide korral on meie kaugteenuse edu pant.

POLYGLOTi telefoniteenus on eriti oluline ettevõtete vahelises kaubanduses ja õigusküsimustes — seal on tõlgi nähtamatus eriti kasulik, kuna kõnelejad tunnevad, et tehingu konfidentsiaalsus on tagatud.


Sünkroontõlge

Sünkroontõlget teostatakse samaaegselt kõnepidaja kõnega. Tavaliselt kasutatakse sünkroontõlget konverentsidel, koolitustel ja muudel üritustel, kus osalejate arv on suur. Selleks, et sünkroontõlget teostada, on vaja erivarustust tõlkidele (eriseadmed tõlkekabiinis) ja osalejatele (kõrvaklapid).

Sünkroontõlget kasutatakse laialdaselt erinevat tüüpi üritustel: rahvusvahelised konverentsid, ärikohtumised, sümpoosionid jms. Kõrgekvaliteetse sünkroontõlke teostamiseks peavad tõlgid olema hästi ettevalmistunud. Sünkroontõlget teostavad tõlgid peavad tutvuma materjalide ja käsitletava teemaga. Vajadusel peavad tõlgid analüüsima üritusel kasutatud termineid.
 

Sünkroontõlki tellides tuleks arvestada järgmiste oluliste teguritega:

Tellimus tuleks esitada aegsasti enne üritust. Sünkroontõlke juures on ajafaktor isegi olulisem kui järeltõlke korral. Kõrgekvaliteetset sünkroontõlget pakkuvaid tõlke on väga vähe ning nende töögraafik on tihe. Professionaalse sünkroontõlgi leidmine sõltub seega sellest, kui vara te meid tõlkevajadusest teavitate.

Infomaterjalide tagamine on kohustuslik. Selleks, et teie üritus õnnestuks, peab sünkroontõlk saama tutvuda käsitletava infoga nii põhjalikult kui võimalik. Improviseerimisvajadus peab olema minimaalne, kuna võrreldes järeltõlkega, kus tõlgil on võimalus öeldu üle natuke mõelda ja vajadusel kõneleja käest üle küsida, ei ole sünkroontõlgil seda võimalust.

Professionaalsed seadmed Seadmed mängivad sünkroontõlke juures olulist rolli. Konverentsisaalid, mis on varustatud ka integreeritud sünkroontõlkeseadmetega, on parimad paigad suure osalejate arvuga ürituste läbiviimiseks. Kui valitud kohas sünkroontõlkeseadmed puuduvad, saate vastavad seadmed meilt ürituse ajaks rentida.

Tõlkide arv Ülesande iseärasuse tõttu on sünkroontõlkeks vaja kahte tõlki. Ükski sünkroontõlk ei suuda järjest kogu ürituse aja tõlkida.

Tõlkebüroos POLYGLOT töötab professionaalsete ja kogenud sünkroontõlkide meeskond, kes töötavad mitmetes erinevates keelekombinatsioonides. Valime teie ürituse jaoks välja tõelised professionaalid, kes vastavad eespool nimetatud tingimustele.


Videotõlge

Tõlkebüroo POLYGLOT pakub video vahendusel mugavat juurdepääsu akrediteeritud tõlkijatele üle kogu maailma. Videotõlketeenust kasutades aitab kvalifitseeritud spetsialist teil vahetut suhtlust lihtsustada juhtudel, kui füüsiline kohalolek on võimatu.

Videotõlketeenus võimaldab vahetut suhtlust ilma reisikuludeta ja vajaduseta organiseerida mitu inimest samal ajal samasse kohta.


Konverentsiseadmete rent

Sünkroontõlke teostamiseks on vaja erivarustust, mis võimaldab mitmekeelseid kongresse ja konverentse oluliselt lihtsustada. Sõltuvalt mudelist suudavad sünkroontõlkesüsteemid toetada 4–31 erinevat keelt. 

Sünkroontõlkekomplekt sisaldab: kabiin tõlkidele, mikrofonid, juhtplokk, infrapuna-saatjad ja -vastuvõtjad kuulajatele.

Tellimuse esitamisel märkige palun keelte arv, millest sünkroontõlget vajate, kõrvaklappide arv (kuulajatele), mikrofonide arv (kõnelejatele) ja kas vajate sünkroontõlke edastamist koridoridesse ja mujale ürituse toimumispaika, et saaksime hinnata oma võimalusi.

Lisaks arvestage, et sünkroontõlkeseadmete ülespanekuks ja testimiseks kulub täiendav aeg, seetõttu arvestatakse hind alati terve päeva kohta, hoolimata sellest, kui pikk on üritus, millele tõlget vajate. Kabiin peaks asetsema nii, et tõlgid näeksid kõnelejaid. Heli kvaliteet tõlkide kõrvaklappides peab olema veatu.

POLYGLOT tõlkebüroo ei paku mitte ainult sünkroontõlketehnika renti, vaid ürituste kogu tehnilist teenindust. See tähendab, et oleme teiega alates konsultatsioonist ja ruumidega tutvumisest kuni seadmete kohaletoomise, paigaldamise, seadistamise ja hooldamiseni kogu ürituse vältel.