Sertifitseerimine ja notariseerimine

Paljud klientidid soovivad lasta tõlkida ametlikke dokumente. Nendeks võivad olla nii isiklikud dokumendid, näiteks passid, juhiload, sünnitunnistused jms, või juriidilised dokumendid, näiteks vara või maaga seotud tehingute dokumendid, auto registreerimisdokumendid, kinnisvaraga seonduvad dokumendid jms.

Reeglina on sellised dokumendid vaja tõlkida enne, kui need esitatakse riigi ametiasutustele, ning see tähendab, et need dokumendid on vaja ka notariseerida või apostilliga kinnitada.


 

Notariseerimise jaoks on vaja originaaldokumenti

 

Notariseerimine koosneb kahest etapist: esmalt dokument tõlgitakse ja seejärel kinnitatakse notari poolt. Vastavalt Läti notariaadiseadusele tõendab notar tõlke õigsuse ühest keelest teise juhul, kui ta on vastavates keeltes pädev. Kui notaril vastavates keeltes pädevus puudub, teostab tõlke tõlkija, kelle allkirja autentsuse notar seejärel kinnitab.
 

Tõlke notariseerimiseks tuleb meie büroosse võtta kaasa ka originaaldokumendid. Meie personali käest saate täpsemat infot vajamineva teabe esitamise, tähtaja ja hinna osas.
 

Tekstid, mille olete ise kirjutanud keeles, mis ei ole teie emakeel, soovitame lasta teil toimetada. Toimetamise käigus kontrollime samu asju, mis korrektuuri käigus. Lisaks muule pöörab toimetaja tähelepanu ka kirjutise stiilile ja toonile ning vajadusel ka teksti struktuurile, pealkirjadele jne. Toimetamist soovitame eriti turundusmaterjalidele, kodulehekülje tekstidele ja muudele avaldatavatele tekstidele.
 

Toimetamise hind on umbes 50% tõlke hinnast. Kui olete huvitatud vaid korrektuurist, teeb meie projektijuht teile hinnapakkumise, arvestades konkreetset teksti ja teie vajadusi (nt väitekirjade korrektuur).