Korrektuur

Korrektuur on üks tõlkeprotsessi olulisi osi ja vajalik korrektse lõpptulemuse saavutamiseks. Veenduge, et teie dokumendid on enne avaldamist või trükkimist kirjavigadeta ning grammatiliselt ja lauseehituse poolest korrektsed. Meie kontoris töötavad ja vabakutselised korrektuuri tegijad võrdlevad tõlgitud materjale originaaltekstiga ning vaatavad teksti üle vastavalt meie ettevõtte juhistele.
 

Korrektuuri saate tellida eraldi teenusena tekstidele, mille olete ise kirjutanud, või lisateenusena tõlke juurde. Parandused tehakse otse faili või märgitakse vastava tööriista abil (Microsoft Wordi muutuste jälitamise funktsioon), vastavalt kliendiga kokkulepitule.
 

Tekstid, mille olete ise kirjutanud keeles, mis ei ole teie emakeel, soovitame lasta teil toimetada. Toimetamise käigus kontrollime samu asju, mida korrektuuri käigus. Lisaks muule pöörab toimetaja tähelepanu ka kirjutise stiilile ja toonile ning vajadusel ka teksti struktuurile, pealkirjadele jne. Toimetamist soovitame eriti turundusmaterjalidele, kodulehekülje tekstidele ja muudele avaldatavatele tekstidele.
 

Toimetamise hind on umbes 50% tõlke hinnast. Kui olete huvitatud vaid korrektuurist, teeb meie projektijuht teile hinnapakkumise, arvestades konkreetset teksti ja teie vajadusi (nt väitekirjade korrektuur).