Tõlgi ja tõlkija elukutse muutuste tuules

Seoses Euroopa Liiduga liitumisega muutus Eestis ka tõlkija ja tõlgi elukutsete staatus – tekkis vajadus suulisele ja kirjalikule tõlkimisele spetsialiseerunud professionaalide järele, sest ainult nii on võimalik saavutada seda, et ka eesti keel teiste ametlike Euroopa Liidu keelte kõrval võrdsena seisaks. Sest sealsetes institutsioonides töötavatel tõlkijatel ja tõlkidel peab ametialane professionaalsus olema väga kõrgel tasemel. Vastavalt on siis ka tõeliselt hea tõlkija ja tõlgi nii prestiiž kui ka palk samal pulgal advokaadi või arsti omaga. 

 

Professionaalsed tõlgid ja tõlkijad tulevad Tallinna Ülikoolist

Kirjalikku ja suulist tõlget saab õppida magistriõppes Tallinna Ülikoolis. Rõhku pannakse seal oskustele ning sisseastujatelt filoloogi diplomit ei nõuta – siin on olulisemad ulatuslikud tastteadmised erinevatelt elualadelt. See on ka loogiline, sest praegusel ajal on palju võimalusi nii reisimiseks kui ka keelte õppimiseks, seega leidub lisaks filoloogidele ka teiste erialade esindajatest häid keeleoskajaid. Ning teiste erialade lisateadmised on kindlasti tõlgi ja tõlkija elukutses suureks abiks. Nii koostati ka Tallinna Ülikooli õppekavad koostöös Eesti Õigustõlke Keskuse praktikutega ning selliselt, et need annavad laiemaid teadmisi ka õigusteadusest, Euroopa Liidust, majandusest jne. Samuti on õppejõududeks kaasatud ka juba praktiseerivaid tõlgi või tõlkija elukutse esindajaid. 

 

Head töövõimalused Euroopa Liidu institutsioonides

Et tulevaste tõlkide ja tõlkijate õpinguid veelgi enam motiveerida, annavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon neile ka õppestipendiume, samuti loovad ise neile koolitusvõimalusi ja toetavad neid ülikoole, mille õppekavas tõlkimine on. Käiakse ka kohapeal, et Euroopa Liidu institutsioonide tõlkide ja tõlkijate töövõimalusi tutvustada ning andekaid tõlkimishuvilisi noori leida, sest ka heade tõlkide ja tõlkijate otsinguil peavad Euroopa Liidu esindajad võistlema suurettevõtetega. 

 

Briti Nõukogu tõttas appi

Tallinna Ülikoolile on tõlkekoolituskeskuse loomisel olnud suureks abiks Briti Nõukogu. Nende poolt annetatud on ka suur hulk Eesti raskesti kättesaadavat erialakirjandust, sh. väärtuslikud erinevat erialast terminoloogiat puudutavat väljaanded ning suulise tõlke kohta käiv erialakirjandus. Briti Nõukogu aitas ka Tallinna Ülikooli tõlgi ja tõlkija õppekavade ekspertiisi läbiviimisel UK-s asuvas Bradfordi Ülikoolis, samuti tehakse koostööd õppejõudude ja lektorite koolitamisel


« Atpakaļ